Proč:
     Jen málokterý investor je schopen si dostatečně představit navrhovaný, často ještě neexistující objekt, je-li k dispozici pouze tradiční stavební dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy). Vizualizace svou názorností dovoluje autorovi objektu sdělit i pro laika srozumitelnou formou své představy. Navíc mu otevře během tvorby objektu nové možnosti pro korekci vlastních představ a to do libovolné úrovně podrobnosti a v libovolném množství variant. Dále přesná představa o stavbě vytvořená vizualizací zabraňuje zbytečným změnám projektu po zahájení stavby a to za zlomek ceny.

Jak:
     Z běžných stavebních plánů nebo technických výkresů vytvoříme 3D model vizualizovaného objektu. Potom se vytvoří scéna jako analogie skutečnosti a umístí kamery. Následuje přiřazení materiálů jednotlivým povrchům, nastavení světel a doplnění stafáže dle přání. Výsledkem je vyobrazení ve fotografické kvalitě, tak i pohyblivá animace. Výsledkem je ucelená a přehledná prezentace, která podtrhuje jedinečnost objektu a vyzdvihuje jeho vlastnosti.

Výhody:
     Nasimulovat lze téměř vše, barvu omítky, druh krytiny, velikost, počet a druh okolní zeleně, roční nebo denní dobu, úhel a vzdálenost kamery. Nový objekt lze zasadit do fotografie stávajícího stavu.
     Investorům, architektům, stavebním firmám nebo realitním kancelářím, pomáhá dobrá vizualizace zvýšit jejich důvěryhodnost. Grafická prezentace nabídky utváří názor potencionálních zákazníků na nabízející společnost, protože fotografie, a tedy i vizualizace je vnímána jako skutečnost, zatímco kresba jen jako fantazie.
     Existuje široký výběr médií, na kterých můžete vizualizaci prezentovat. Od animace na videokazetě doplněnou o titulky, autorskou hudbu a slovní doprovod, včetně zpracování ve formě reklamního spotu. Přes počítačovou prezentaci na CD, DVD atd., panoramatické pohledy a VR scény, tištěné obrázky včetně bilboardů, letáků a katalogů.


Další strana