Dle vašich požadavků zhotovíme kompletní projektovou dokumentaci všech stupňů popř. pouze její část:
  • Architektonické studie bytových, občanských a průmyslových staveb, interiéry, zahrady atd.. Součástí studie je vizualizace.
  • Kompletní projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, realizaci stavby atd..
  • Inženýring, autorský a investorský dozor atd..
  • Projekty, statika a dílenská dokumentace dřevostaveb.
  • Technologie spaloven a úpravy vody.
  • Veškerá dokumentace může být zpracována jak podle našich, respektive evropských norem tak podle DIN.